KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Sinh viên khóa 2010 sẽ có buổi kiến tập tại bệnh viện Ung Bướu, tham quan các khoa liên quan đến Y Học Hạt Nhân.

Thời gian: 03/10/2013 (thứ năm)

Địa điểm: Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM

Trưởng đoàn: TS. Trần Thiện Thanh - Tiền trạm: CN. Trần Nguyễn Thùy Ngân.

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1