KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Thông báo

v/v đón tiếp Đại học Nghiên cứu hạt nhân quốc gia MEPhI, Liên Bang Nga

Thực hiện việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử giữa Việt Nam và LB Nga, bộ môn Vật lý Hạt nhân có buổi làm việc với Đại học Nghiên cứu hạt nhân quốc gia MEPhI.

Nội dung: Thảo luận về vấn đề "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử"

Thời gian: (10 - 12) giờ, ngày 19/11/2013

Địa điểm: Phòng F102

Thành phần đón tiếp: Ban giám hiệu trường, Phòng QHQT, Phòng KHCN, Khoa Vật lý - VLKT, Bộ môn VLHN.

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật hạt nhân

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1