KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Thông báo

v/v giáo sư Takahisa Itahashi đến làm việc tại bộ môn Vật lý Hạt nhân từ ngày 09 - 20/12/2013

         Theo kế hoạch hợp tác khoa học hàng năm của Giáo sư Takahisa Itahashi với Khoa Vật lý - VLKT, bộ môn Vật lý Hạt nhân; trong năm 2013, giáo sư tiếp tục đến Bộ môn Vật lý Hạt nhân giảng dạy và làm việc:

          + Giảng dạy môn "Máy gia tốc" cho học viên cao học khóa 23

          + Thảo luận hợp tác giảng dạy – đào tạo giữa bộ môn và trường Đại học Osaka (Nhật Bản) 

          Giáo sư sẽ làm việc tại bộ môn Vật lý Hạt nhân.

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1