KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Thông báo

về buổi giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên ngành Kỹ Thuật Hạt Nhân ngày 21/12/2013

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và chọn chuyên ngành của sinh viên ngành Kỹ Thuật Hạt Nhân, Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật hạt nhân tổ chức 1 buổi giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên Kỹ Thuật Hạt Nhân.

Thời gian: sáng thứ bảy, ngày 21/12/2013, bắt đầu lúc 8h30

Địa điểm: phòng F301

Đối tượng tham dự: sinh viên Kỹ Thuật Hạt Nhân

Nội dung buổi giới thiệu gồm 2 phần:
1. Giới thiệu 3 chuyên ngành: 8h30 -> 10h00
- Kỹ thuật hạt nhân
- Năng lượng và điện hạt nhân
- Vật lý y khoa
2. Tham quan phòng thí nghiệm: 10h00 --> 11h00
Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1