KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Thông báo  

v/v giáo sư Chary Rangacharyulu đến làm việc tại bộ môn Vật lý Hạt nhân từ ngày 22/12/2013 - 04/01/2014

Theo kế hoạch hợp tác khoa học hàng năm của Giáo sư Chary Rangacharyulu với Khoa Vật lý - VLKT, bộ môn Vật lý Hạt nhân; trong năm 2013, giáo sư tiếp tục đến Bộ môn Vật lý Hạt nhân giảng dạy và làm việc:

+ Giảng dạy môn "Các vấn đề mới trong vật lý" cho học viên cao học khóa 23

+ Thảo luận hợp tác giảng dạy – đào tạo giữa bộ môn và trường Đại học Saskatchewan (Canada) 

Giáo sư sẽ làm việc tại bộ môn Vật lý Hạt nhân.

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1