KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

THÔNG BÁO

V/v triển khai tài khoản sinh viên trên hệ thống quản lý mới

___________________

 

Nhằm mục đích đồng bộ và nâng cấp hệ thống quản lý sinh viên, nhà trường thực hiện việc chuyển toàn bộ dữ liệu sinh viên từ website Trường (http://www.hcmus.edu.vn) sang hệ thống quản lý mới (http://portal.hcmus.edu.vn). Theo đó toàn bộ sinh viên bậc đại học và cao đẳng từ khóa 2012 trở về trước phải thực hiện việc kích hoạt tài khoản sinh viên tại hệ thống web Portal theo quy trình sau:

1.     Bước 1: Kiểm tra lại việc đăng nhập email sinh viên

-          Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2013

-          Website: http://mail.office365.com

-          User: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đây là email chính thức được Nhà trường cung cấp cho sinh viên để trao đổi chính thức các hoạt động trong Nhà trường. Email này cũng được sử dụng để kích hoạt tài khoản sinh viên trên hệ thống Portal. Do đó, trong trường hợp sinh viên không đăng nhập được email sinh viên thì phải mang thẻ sinh viên đến phòng Công tác Sinh viên để đăng ký cấp lại mật khẩu.

2.     Bước 2: Kích hoạt tài khoản sinh viên tại web Portal

-          Thời gian thực hiện: 01/01/2014 – 15/01/2014

Nhà trường sẽ hướng dẫn cụ thể về việc kích hoạt này trong một thông báo kế tiếp.

Từ học kỳ 2 năm học 2013-2014, tài khoản này sẽ chính thức thức thay thế cho tài khoản cũ tại website Trường trong việc đăng ký học phần, xem thời khóa biểu học tập, lịch thi, kết quả thi, đánh giá môn học

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thực hiện đúng thời gian quy định để bảo vệ quyền lợi của mình. Các vấn đề phát sinh sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ phòng Công tác Sinh viên để được hỗ trợ.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

Thông báo trên web trường:

http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=7117&Itemid=718

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1