KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

LỊCH THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014

Ghi chú: theo nguyện vọng của sinh viên, có một số môn thay đổi giờ thi so với lịch thi của trường

*NĂM 3 – KHÓA 2011

STT

MÔN

NGÀY

GIỜ

PHÒNG

1

Lý thuyết hạt nhân

Thứ năm 02/01/2014

13g00

F301

2

Vật lý phóng xạ

Thứ bảy 04/01/2014

09g00

C31

3

PP ghi bức xạ - TB ghi bức xạ

Thứ ba 07/01/2014

07g00

E301

4

Vật lý neutron và Lò phản ứng

Thứ sáu 10/01/2014

07g00

C32

5

Cơ học lượng tử trong vật lý hạt nhân

Thứ năm 16/01/2014

13g00

C42

*NĂM 4 – KHÓA 2010

STT

MÔN

NGÀY

GIỜ

PHÒNG

1

Ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp (T. Nhẫn)

Thứ ba 24/12/2013

10g30

H2 & phòng bm

2

Các phương pháp phân tích hạt nhân

Thứ hai 30/12/2013

09g00

H2 & phòng học bm

3

Ứng dụng hạt nhân trong nông-sinh-y

Thứ sáu 03/01/2014

15g00

E401

4

Ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp (T. Thanh)

 

 

Vấn đáp tại BMVLHN

5

Thực tập chuyên đề 2

Thứ ba 14/01/2014

08g00

PTN BM VLHN

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1