KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2013 – 2014

KHÓA 2011 – BỘ MÔN VẬT LÝ - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bắt đầu áp dụng từ ngày 17/02/2014

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 

7h – 10h

Phòng H2

An toàn và Liều lượng

Thầy Châu Văn Tạo

9h30 - 11h

Phòng H2

Hạt cơ bản

Thầy Châu Văn Tạo

9h – 11h

Phòng B36

Ứng dụng tin học trong VLHN (Maple)

Cô Lê Bảo Trân

7h – 9h

Phòng H2

Máy gia tốc

Thầy Trịnh Hoa Lăng

Chiều

13h

Phòng Thí Nghiệm BM

Thực tập chuyên đề 1

13h – 17h

Phòng B36

Xử lý số liệu + Ứng dụng tin học trong VLHN (C)

Cô Trương Thị Hồng Loan

 

 

14h – 16h

Phòng B36

Ứng dụng tin học trong VLHN

(Matlab)

Thầy Trịnh Hoa Lăng

 
Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1