KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Thông báo

Về buổi lễ bảo vệ luận văn Thạc Sĩ

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân xin thông báo buổi lễ bảo vệ luận văn Thạc Sĩ của các khóa 20 - 21, chuyên ngành Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 15/03/2014 tại Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1