KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

         ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên                                          Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc

              _________                                                                        ___________________________

   Số:       /KHTN-QHQT                                                         Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 03 năm 2014

                                                                        

THƯ MỜI

Tham gia buổi giới thiệu học bổng chương trình học đại học và sau đại học của đại học Hanyang (Hàn Quốc)

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức buổi  gặp gỡ và giới thiệu học bổng chương trình học đại học và sau đại học của đại học Hanyang (Hàn Quốc) cho các ngành hóa học, vật lý, sinh học…

Thời gian tổ chức: 14h ngày 21/03/2014 (thứ sáu)

Địa điểm tổ chức: Phòng F102, Trường Đại học KHTN, 227 NVC, Quận 5

Người trình bày: Giáo sư đại học Hanyang

Trường Đại học KHTN  kính mời thầy cô, sinh viên và các cá nhân quan tâm tham dự buổi giới thiệu này.

Thông tin: attached file

Kính chào trân trọng.

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1