KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Thân gửi các học viên, sinh viên bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân,

Dưới đây là file hướng dẫn cách viết tiếng Anh văn phong khoa học của American Anthropological Association, 2009 để các bạn tham khảo thêm: 

1. American Anthropological Association, 2009

2. Chicago_style_guide

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1