KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

QUY ĐỊNH VỀ SỐ TRANG KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật hạt nhân xin thông báo quy định về số trang:

+ Khóa luận đại học: tối đa 50 trang (chỉ tính phần nội dung không tính bìa, mục lục, phụ lục ...)

+ Luận văn thạc sĩ: tối đa 80 trang (chỉ tính phần nội dung không tính bìa, mục lục, phụ lục ...)

+ Luận án tiến sĩ: tối đa 100 trang (chỉ tính phần nội dung không tính bìa, mục lục, phụ lục ...)

Nếu quá số trang quy định, sinh viên/ học viên sẽ không được bảo vệ.

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1