KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

DANH SÁCH ĐỀ TÀI SINH VIÊN KHÓA 2011

STT

Cán bộ hướng dẫn

Sinh viên

Tên đề tài

1

PGS.TS. Châu Văn Tạo

Nguyễn Trí Toàn Phúc

Direct nuclear reactions (d,p)

2

Ngô Gia Thắng

Phát triển phương pháp phân tích hạt nhân đối với mẫu địa chất

3

TS. Trương Thị Hồng Loan

Lê Thị Đến

Tính liều hấp thụ trong phantom từ xạ trị dùng máy gia tốc tuyến tính

4

Dương Tấn Phúc

Lập kế hoạch xạ trị dùng máy gia tốc tuyến tính

5

Phan Hửu Trọng

Nghiên cứu cấu trúc của màng ghép mạch bức xạ sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ và siêu nhỏ

6

TS. Huỳnh Trúc Phương

Phạm Minh Tiến

Tính toán thông số phổ neutron dùng trong phân tích kích hoạt tại lò phản ứng hạt nhân đà lạt bằng một số loại lá dò khác nhau

7

Trần Thị Trâm

Nghiên cứu hiệu chỉnh hàm lượng các nguyên tố bị nhiễu bởi sản phẩm của phản ứng phân hạch từ Uranium.

8

TS. Hoàng Thị Kiều Trang

Nguyễn Thành Giang

Phát triển hệ đo và dựng ảnh CT

9

Nguyễn Hoàng Sinh

Kỹ thuật dựng ảnh đối với thùng thải chứa 2 nguồn điểm

10

TS. Võ Hồng Hải

Hồ Lai Tuân

Develop DAQ system for nuclear radiation detectors

11

Nguyễn Ngọc Sơn

Phát triển hệ thống quan sát phóng xạ môi trường online

12

Vương Đức Phụng

Phát triển bộ giao tiếp cho hệ đo quan trắc phóng xạ môi trường

13

Nguyễn Như Thái A

Mô phỏng sự cố tai nạn lò phản ứng áp lực WWER-1000

14

TS. Trần Thiện Thanh

Lê Thị Ngọc Chi

Nghiên cứu xác định mặt phân cách giữa hai môi trường không hòa tan

15

Phạm Lê An Trinh

Nghiên cứu xác định sự ăn mòn trên bề mặt vật liệu kim loại có dạng tấm phẳng chương trình MCNP và thực nghiệm

16

Lê Thanh Sơn

Thực nghiệm đánh giá sự ăn mòn trên bề mặt vật liệu kim loại

17

Đào Chí Khương

Xác định đường kính của trụ thép trong khối bê tông cốt thép bằng chương trình MCNP và thực nghiệm

18

TS. Lê Bảo Trân

Nguyễn Thị Kim Quyên

Nghiên cứu xác định sự ăn mòn trên bề mặt vật liệu kim loại có dạng tấm phẳng bằng mô phỏng GEANT4

19

Lê Đình Minh Quân

Đánh giá bề dày của thành ống rỗng dạng trụ bằng chương trình GEANT4 và thực nghiệm

20

Nguyễn Văn Mui

Đánh giá ảnh hưởng của hệ số build-up bằng phương pháp Monte Carlo

21

Bùi Phương Nam

Xác định giới hạn phát hiện sự ăn mòn trên bề mặt vật liệu kim loại có dạng tấm phẳng bằng chương trình Geant4 và thực nghiệm

22

ThS. Huỳnh Đình Chương

Trần Ngọc Tạo

Nghiên cứu xác định bề dày của thành ống rỗng dạng trụ bằng phương pháp gamma tán xạ

23

Trần Văn Phúc

Thực nghiệm xác định hiệu suất cho hệ đo thùng chứa chất thải phóng xạ

24

Lưu Tiểu Dân

Nghiên cứu mô hình tính toán giải tích hoặc số để chuẩn hiệu suất cho hệ đo thùng chứa chất thải phóng xạ

25

TS. Trần Duy Tập

Trần Thị Thùy Trang

Nghiên cứu phân bố và kích thước của cấu trúc nano của màng dẫn proton sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phổ bức xạ huỷ positron

26

Huỳnh Thị Trúc Vân

Nghiên cứu phân bố và kích thước của cấu trúc nano của phim ghép mạch bức xạ sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phổ bức xạ huỷ positron

27

Nguyễn Ngọc Hân

Nghiên cứu cấu trúc nano của màng ghép mạch bức xạ sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phương pháp nhiễu xạ tia X

28

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Nghiên cứu cấu trúc lamellar của màng ghép mạch bức xạ sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ

29

TS. Lê Công Hảo

Phạm Như Tuyền

Đánh giá hiệu suất quy trình tách hóa Uranium và Plutonium sử dụng cột sắc ký TOPO

30

TS. Trịnh Hoa Lăng

Nguyễn Thành Công

Nghiên cứu sự gia tốc hạt trong cyclotron

31

Trần Nguyễn Sơn Hải

Hướng phát triển bộ phân tích đa kênh MCA cho bo mạch DRS

32

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu

Nguyễn Thị Hồng Quyên

Lập kế hoạch xạ trị cho trường hợp ung thư tuyến tiền liệt

33

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

Phạm Ngọc Hùng

Hệ điện tử đối trùng phùng dùng hai detector plastic và một HPGe

34

Lê Nguyễn Anh Duy

Khảo sát các thông số của hệ phổ kế gamma phông thấp HPGe với hệ giảm phông chủ động giới hạn phát hiện phổ phông sau khi triệt phông vũ trụ

35

Nguyễn Trọng Tín

Các đặc trưng của phổ  phông vũ trụ trên detector plastic và HPGe

36

ThS. Lưu Đặng Hoàng Oanh

Trần Hoài Nhơn

Đánh giá che chắn cho phòng xạ trị dùng máy gia tốc tuyến tính

37

ThS. Phan Lê Hoàng Sang

Phạm Hà Quốc Bảo

Khảo sát các thông số thiết kế và đặc tính an toàn của lò nước sôi ABWR

38

Nguyễn Hữu Quốc

Khảo sát các thông số thiết kế và đặc tính an toàn của lò phản ứng tái sinh nhanh.

39

ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Đào Đại Đồng

Nghiên cứu về lò phản ứng CANDU bằng phần mềm CANDU9

40

Đoàn Văn Quốc

Nghiên cứu cấu trúc vùng chuyển tiếp pha của màng ghép mạch bức xạ bằng phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ

41

Huỳnh Thị Hải

Nghiên cứu cấu trúc pha vô định hình và vùng chuyển tiếp pha của màng ghép mạch bức xạ sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ

42

BS.CKII Nguyễn Ngọc Anh

Th.S. Nguyễn Thị Cẩm Tú

Ngô Hoàng Long

Đánh giá lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân ung thư sử dụng các thiết bị cố định trong xạ trị

43

ThS. Nguyễn Tấn Châu

Cao Thanh Long

Kỹ thuật thiết kế trường chiếu trong lập kế hoạch xạ trị ung thư phổi bằng máy gia tốc tuyến tính

44

ThS. Cao Hữu Vinh

Hoàng Anh Tùng

Xây dựng chương trình tính liều cho kế hoạch 3D sử dụng phương pháp Clarkson

45

ThS. Vũ Quân

KS. Đặng Quang Huy

Trần Xuân Hưng

Đánh giá hệ số truyền qua (Transmission Factor) của Motorized Wedge được thiết kế cho hệ thống máy gia tốc xạ trị của hãng Elekta

Bộ môn Vật lý – Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1