KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Thông báo

Lớp học Vật Lý Hạt Nhân của Thầy Đào Tiến Khoa ngày 01/11/2014

Địa điểm: Phòng C1009 trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

                 (Dãy C, lầu 10, phòng 09)

Chương trình:

Time

Lecturer

Institution

Title

Morning

9:00

Elias Khan

 

IPN, Orsay

Nuclear excitations in the Universe

10:15

Coffee break

10:30

Marlene Assie

 

IPN, Orsay

Nuclear structure studies by direct reactions

12:15

Lunch

Afternoon

13:30

Iolanda Matea Macovei

 

IPN-Orsay

Nuclear Structure Studies with Stable and Radioactive Beams

14:45

Coffee break

15:00

Jérôme MARGUERON

 

Institut de Physique Nucléaire de Lyon
Université Lyon 1

Some links between nuclear experiments and neutron star physics

 

Ghi chú:

1.    Sinh viên Bộ môn VLHN và ngành KTHN nên mặc đồng phục của Bộ môn khi tham gia lớp học.

2.    Chi tiết liên hệ Thầy Chiến. Điện thoại: 0169 5252 262

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1