KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG MITSUBA VÀ ITAHASHI

Bộ môn Vật lý – Kỹ thuật Hạt nhân

Sinh viên có tên trong danh sách đến nhận học bổng vào lúc 8h00 sáng chủ nhật 02/11/2014 tại Giảng đường 1.

Học bổng Mitsuba

STT

Họ và Tên

MSSV

Lớp

Điểm

1

Lê Thị Ngọc Chi

1113039

VLHN K2011

8,29

2

Trần Thị Thùy Trang

1113587

VLHN K2011

8,12

3

Lê Thương

1213109

VLHN K2012

7,8

4

Lê Bửu Lo

1223039

KTHN K2012

Chuyên ngành KTHN

8,06

 

Học Bổng Itahashi

STT

Họ và Tên

MSSV

Lớp

Điểm

1

Huỳnh Thị Trúc Vân

1113597

VLHN K2011

7,92

2

Hoàng Đức Tuân

1213122

VLHN K2012

8,1

3

Trương Hữu Thanh

1223067

KTHN K2012

Chuyên ngành VLYK

7,39

4

Nguyễn Tống Giang

1223023

KTHN K2012

Chuyên ngành NL & Điện HN

7,32

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1