KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Thông báo

V/v đón tiếp GS. Chao từ trường Chang Gung Unv, Taiwan

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân sẽ có buổi đón tiếp GS. Chao từ trường Chang Gung Unv, Taiwan vào ngày thứ năm 18/12/2014.

Nội dung: hợp tác nghiên cứu và đào tạo mảng Vật lý Y khoa, trường ĐH KHTN Tp HCM đã ký MOU với trường Chang Gung Unv.

Thời gian: 9h00 ngày 18/12/2014

Địa điểm: Phòng F102

MEETING SCHEDULE

Dec. 18th, 2014

TIME

CONTENT

NOTE

9:00

Participant introduction

 

9:05

Welcome speech

Dr. Truong Thi Hong Loan

9:10

Introduction to Education and research activities in Medical Physics at Nuclear Physics and Nuclear Engineering Department, University of Science, VNU-HCM

Dr. Hoang Thi Kieu Trang

9:30

Medical Physics Education in Vietnam

Mr. Nguyen Tan Chau

Vice President of VAMP (Vietnam Association for Medical Physics)

10:00

- Introduction to Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University

- Introduction to researches of Medical Imaging and Radiological Sciences Faculty

- Introduction to proton therapy and related researches.

Prof. Tsi-Chian Chao

11:00

Discussion section

 

11:15

Group photos

 

11:30

Lunch

 

14:00

Visit Cho Ray Hospital

Mr. Nguyen Tan Chau

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1