KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

BẢNG ĐIỂM MÔN THỰC TẬP VẬT LÝ HẠT NHÂN ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

Lớp KHN1:files/Thong bao cua bo mon/khn1_giua_ki.PDF

Lớp VLH1: files/Thong bao cua bo mon/vlh1_giua_ki.PDF

Lớp VLH2: files/Thong bao cua bo mon/vlh2_giua_ki.PDF

Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc về điểm số, vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách (thầy Sang, số điện thoại: 0964-500-944).

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1