KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Call for master student application

Bộ môn VLHN - KTHN vừa nhận được thông tin về việc đăng ký khoá học Thạc sĩ tại RCNP(Osaka, Nhật Bản).

Sinh viên quan tâm đến thông tin khoá học Thạc sĩ này có thể xem tại đây.

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Bảng tin chung

Bảng tin giáo vụ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1