KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật hạt nhân

Thông báo

J-PARC summer student program for Asian countries

Bộ môn VLHN-KTHN vừa nhận được thông tin về "J-PARC summer student program for Asian countries" 

  • Chương trình này bao gồm về Máy gia tốc, thực nghiệm vật lý hạt cơ bản và vật liệu.
  • Đối tượng : sinh viên, học viên cao học. (undergraduate/graduate students).
  • Địa điểm : J-Parc IMSS, Nhật Bản.
  • Chương trình sẽ hỗ trợ vé máy bay, tiền thuê nhà (50000 JPY/month) và hỗ trợ mỗi ngày 680 JPY.
  • Thời gian có thể kéo dài đến 90 ngày.

Các sinh viên, học viên cao học quan tâm đến chương trình có thể liên lạc đến Nguyễn Duy Thông(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1