KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Học bổng medical physics tại trường trường New South Wales

Bộ môn VLHN-KTHN vừa nhận được thông báo về học bổng medical physics tại trường New South Wales.

Các bạn sinh viên đủ điều kiện có thể apply trực tiếp theo link.

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1