KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Thời gian phỏng vấn cho lớp học Sakura

  1. Thời gian : từ 13h ngày 22/8/2017 (thứ 3)
  2. Địa điểm : tại Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân
  3. Danh sách :

 

Full name

Status

Contact

1

Nguyen Dien Quoc Bao

Young staff

Quốc Bảo Nguyễn Điền<This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lai Thi Khanh Ly

Master-1

Khánh Ly Lại Thị <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyen Thi My Le

Master-1

Nguyen MyLe <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

VuThiThuyDung_

Master-1

thuydung vuthi <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Tran Pham Ngoc Trinh

Master-1

TRINH TRẦN <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Pham Duy Tam

Student - 3

Tâm Phạm Quy <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Tran Cong Thien

Student-3

 Công Thiện Trần <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Truong Gia Huy

Student - 3

Huy Trương Gia <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Lam Hoang Nha

Student-3

Lâm Hoàng Nhã <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Ngo Minh Tien

Student – 3

minhtien ngo <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Nguyen Manh Cam

Student-3

Mạnh Cầm Nguyễn <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1