KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Thời gian phỏng vấn cho lớp học Sakura

  1. Thời gian : từ 13h ngày 22/8/2017 (thứ 3)
  2. Địa điểm : tại Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân
  3. Danh sách :

 

Full name

Status

Contact

1

Nguyen Dien Quoc Bao

Young staff

Quốc Bảo Nguyễn Điền<This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lai Thi Khanh Ly

Master-1

Khánh Ly Lại Thị <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyen Thi My Le

Master-1

Nguyen MyLe <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

VuThiThuyDung_

Master-1

thuydung vuthi <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Tran Pham Ngoc Trinh

Master-1

TRINH TRẦN <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Pham Duy Tam

Student - 3

Tâm Phạm Quy <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Tran Cong Thien

Student-3

 Công Thiện Trần <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Truong Gia Huy

Student - 3

Huy Trương Gia <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Lam Hoang Nha

Student-3

Lâm Hoàng Nhã <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Ngo Minh Tien

Student – 3

minhtien ngo <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Nguyen Manh Cam

Student-3

Mạnh Cầm Nguyễn <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1