KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Thời gian dự kiến báo cáo khoá luận tốt nghiệp sinh viên năm 4 (2014-2018)

 • Thời gian báo cáo : ngày 21/7/2018.
 • Thời gian sinh viên nộp khoá luận cho cán bộ phản biện : trước ngày 9/7/2018.
 • Danh sách cán bộ phản biện xem tại đây.

 

cập nhật ngày 14/7/2018:

 • Thời gian nộp khoá luận cho bộ môn: trước 16 giờ, ngày 19/7/2018( thứ 5)
 • Địa điểm : bộ môn VLHN - KTHN
 • Số lượng : 3 quyển cho chủ tịch hội đồng, thư ký hội đồng và uỷ viên hội đồng.
 • Sinh viên tự liên lạc với cán bộ hướng dẫn và cán bộ phản biện để nộp trước đó.
 • Nếu cán bộ hướng dẫn hoặc cán bộ phản biện là Chủ tịch, thư ký hay uỷ viên hội đồng thì khi nộp cho bộ môn không cần nộp cho các thầy cô đó nữa.

 

cập nhật ngày 16/7/2018:

 • Thứ tự báo cáo của sinh viên : xem tại đây.
 • Thời gian báo cáo bắt đầu từ lúc 7:30 ngày 21/7/2018 tại các hội đồng.
 • Sinh viên thứ tự 8, 9 có thể báo cáo sáng hoặc chiều .

cập nhật ngày 19/7/2018:

Chuẩn bị phòng cho buổi bảo vệ :

 • Thời gian : 13h ngày 20/7/2018
 • Địa điểm:

+) Hội đồng 1 : phòng H1.

+) Hội đồng 2: phòng tiếp sinh viên.

+) Hội đồng 3: phòng nghiên cứu sinh.

Ngày báo cáo: 21/7/2018:

Tất cả sinh viên có mặt trước cổng bộ môn lúc 6:45 để chụp ảnh.

Bộ môn VLHN - KTHN

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1