KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Thời gian dự kiến báo cáo khoá luận tốt nghiệp sinh viên năm 4 (2014-2018)

  • Thời gian báo cáo : ngày 21/7/2018.
  • Thời gian sinh viên nộp khoá luận cho cán bộ phản biện : trước ngày 9/7/2018.
  • Danh sách cán bộ phản biện xem tại đây.

Bộ môn VLHN - KTHN

Bảng tin chung

Bảng tin giáo vụ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1