KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

International School on Radiation measurements in Osaka

 • Lớp học sẽ diễn ra:
  • Thời gian: từ 31/10 - 9/11/2018
  • Địa điểm: trường đại học Osaka, Nhật Bản
  • Đối tượng: sinh viên, học viên cao học.
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh.
  • Thông tin về lớp SAKURA xem tại đây.
 • Phỏng vấn :
  • Thời gian phỏng vấn ( dự kiến ) : 27/7/2018
  • Địa điểm phỏng vấn : Bộ môn VLHN - KTHN.
  • Hồ sơ đăng ký phỏng vấn : xem tại đây.
  • Người liên lạc : TS. Võ Hồng Hải (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Thời gian gửi hồ sơ đến thầy Hải: trước ngày 21/7/2018.

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1