KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Danh sách sinh viên nhận học bổng Mitsuba: xem tại đây

 

Danh sách sinh viên nhận học bổng GS.Itahashi: xem tại đây

Chú ý: Sinh viên có mặt tại Văn phòng khoa lúc 8h ngày Chủ Nhật 4/11/2018 để ký nhận và làm lễ trao học bổng.

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1