KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Ngày

Thông báo

16-17/3/2019

Học bình thường

23-24/3/2019

Học bình thường

30-31/3/2019

Sinh viên được nghỉ do trường tổ chức thi năng lực

6-7/4/2019

Học bình thường

13-14/4/2019

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

27-28/4/2019

Sinh viên được nghỉ do thi giữa kì

4-5/5

Học bình thường

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1