KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Khoa Vật lý - VLKT thông báo đến các Tân cử nhân Khoa Vật lý-VLKT và Ngành Hải dương-KT&TV Khóa 2011 tốt nghiệp đợt tháng 09-2015 về thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp của Khoa như sau:

♦ Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 25-10-2015, xem chi tiết trong file đính kèm

SV đăng ký thuê lễ phục tại VP Khoa trước ngày 16-10-2015. SV có nhu cầu mời phụ huynh đến dự lễ thì nhận thư mời khi đăng ký thuê lễ phục.

Để thuận tiên cho các SV đã đi làm không thể đăng ký thuê lễ phục trong giờ làm việc được, Thầy Nhẫn sẽ trực tại Văn phòng khoa trong ngày Thứ Bảy 10/10/2015 và các buổi chiều thứ 2 và 5 (trước 19 giờ 00) để cho SV đăng ký. Vậy các SV khẩn trương đăng ký sớm. SV có thể gọi điện hẹn trước theo Số ĐT:0919 786 248.

BCN Khoa Vật lý - VLKT

URL: http://www.phys.hcmus.edu.vn/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=616

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1