KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

THÔNG BÁO

v/v khen thưởng và xét chọn sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp

đợt tháng 9/2015 bậc đại học hệ chính quy

_______________

Căn cứ vào kết quả cuộc họp ngày 08/10/2015 của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên, Nhà trường thông báo kết quả xét khen thưởng và chọn sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2015 bậc đại học hệ chính quy như sau:

1.        Điều kiện xét khen thưởng:

-   Sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ.

-   Có điểm rèn luyện toàn khóa học  ≥ 70.

-   Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

2.        Tiêu chuẩn xét khen thưởng:

Căn cứ vào kết quả tốt nghiệp xét chọn và đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng sinh viên: Danh sách đính kèm

-   Sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa Trường: 01 SV

-   Sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa Ngành: 11 SV

-   Sinh viên tốt nghiệp Loại Xuất sắc: 03 SV

-   Sinh viên tốt nghiệp Loại Giỏi: 160 SV

3.        Tiêu chuẩn tham dự Lễ tốt nghiệp cấp Trường

-   Tổng số sinh viên được tham dự Lễ tốt nghiệp: 291 (Danh sách đính kèm)

-   Chỉ tiêu của từng ngành được tính theo phần trăm số lượng sinh viên tốt nghiệp của ngành đó/tổng số sinh viên tốt nghiệp.

-   Các sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại Giỏi và cá nhân sinh viên đạt các giải thưởng về học thuật, nghiên cứu khoa học được ưu tiên xét chọn.

-   Các sinh viên còn lại sẽ được xét chọn theo điểm trung bình học tập từ trên xuống cho đến hết chỉ tiêu, số lượng cụ thể từng ngành như sau:

STT

Ngành học

Số lượng dự lễ Mức điểm xét
1
Toán - Tin
42 8.00
2
Công nghệ Thông tin
49 8.00
3
Vật lý 23 8.00
4
Hóa học 25 7.74
5
Sinh học 17 7.55
6
Địa chất 14 7.61
7
Khoa học Môi trường 20 7.81
8
Công nghệ sinh học 36 8.00
9
Khoa học Vật liệu 26 7.61
10
Điện tử Viễn thông 19 8.00
11
Hải dương - khí tượng - Thủy văn 4 7.61
12
Công nghệ Môi trường 16 7.89
291

 

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1