KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân thông báo thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 như sau:

- Thời khóa biểu VLHN khóa 2012

- Thời khóa biểu KTHN (3 chuyên ngành) khóa 2012

- Thời khóa biểu thực tập VLHN 2012 và KTHN 2012

Ngày bắt đầu học 26/01/2015

Lưu ý: Môn thực tập chuyên đề 1 có 12 bài thực tập, 2 lớp chia làm 6 nhóm (VLHN 2 nhóm, KTHN 4 nhóm) học xoay vòng liên tục trong 12 tuần. Dự kiến thời gian bắt đầu học vào tuần đầu tiên sau Tết.  

Phân chia các bài thực tập cho các nhóm

Ngày 

8h30 (Thứ 2) Nhóm 1 (VLHN1)

13h00 (Thứ 2) Nhóm 4 (KTHN4)

13h00 (Thứ 4) Nhóm 3 (KTHN3)

12h00 (Thứ 5) Nhóm 5 (KTHN5)

8h00 (Thứ 6) Nhóm 2 (VLHN2)

13h00 (Thứ 6) Nhóm 6 (KTHN6)

Ghi chú
2-8/3/2015 Bài 1 Bài 1 Bài 1 Bài 1 Bài 1 Bài 1  
9-15/3/2015 Bài 2 (Thầy Hùng) Bài 3    (Cô Ngân) Bài 4    (Cô Anh)

Bài 12  (Cô Anh) Học bù sau

Bài 11   (Cô Oanh)

Bài 7    (Cô Anh)  
16-22/3/2015 Bài 7    (Cô Anh) Bài 2 (Thầy Hùng) Bài 3    (Cô Ngân) Bài 4    (Cô Anh) Không học Bài 11   (Cô Oanh)  
23-28/3/2015 Bài 11   (Cô Oanh) Bài 7    (Thầy Chiến) Bài 2 (Thầy Hùng) Bài 3    (Cô Ngân) Bài 4    (Cô Anh) Không học  
30/3-4/4/2015 Không học Bài 11   (Cô Oanh) Bài 7    (Cô Anh) Bài 2 (Thầy Hùng) Bài 3    (Cô Ngân) Bài 4    (Cô Anh)  
6/4-11/4/15 Bài 4    (Cô Anh) Không học Bài 11   (Cô Oanh) Bài 7    (Cô Anh) Bài 2 (Thầy Hùng) Bài 3    (Cô Ngân)  
13/4 - 18/4/15 Bài 3    (Cô Ngân) Bài 4    (Cô Anh) Không học Bài 11   (Cô Oanh) Bài 7    (Cô Anh) Bài 2 (Thầy Hùng)  
20/4-25/4/15

Bài 5 (Thầy Chiến)

6 nhóm liên hệ thầy Chiến 

 
4/5-9/5/15 Bài 6 (Cô Anh)  
11/5-16/5/15 Bài 9 (Cô Ngân,Thầy Lăng)  
18/5-23/5 Bài 10(Cô Oanh)  
25/5-30/5 Bài 8 (Cô Ngân, Thầy Thanh)  

Lưu ý: Bài 12 (Cô Anh, Thầy Hảo) 6 nhóm liên hệ cô Anh học chung một buổi

 

Mọi thắc mắc liên hệ giáo vụ bộ môn Cô Hoàng Anh(VLHN), Thầy Q.Hùng(KTHN)

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1