KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật thông báo đến sinh viên Khoa Vật lý- VLKT và Ngành kỹ thuật hạt nhân lịch thi học kỳ I năm học 2015-2016. Sinh viên xem lịch thi các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành trong file đính kèm, lịch thi các môn đại cương học chung với khóa 2014, 2015 và trả nợ tại Linh Trung xem trên trang web của Phòng Đào tạo. Sinh viên kiểm tra kỹ các học phần sẽ thi trong học kỳ này. Nếu sinh viên bị trùng lịch thi hoặc thời gian thi giữa 2 môn tại 2 cơ sở gần quá không thể di chuyển kịp có thể liên hệ Thầy Nhẫn để sắp xếp lại (chỉ giải quyết trước ngày 11/12/2015). Sinh viên sẽ xem lịch thi chính thức và cập nhật phòng thi đầy đủ sau ngày 11/12/2015. Thông tin liên hệ Giáo vụ khoa: Thầy Nhẫn: 0906962748 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tp. HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2015

BCN Khoa Vật lý - VLKT

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1