KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI,  ĐIỂM CHUẨN VÀ CHẤM PHÚC KHẢO
KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC THÁNG 10/2015

I. Kết quả thi:

   1. Kết quả thi cao học (Đính kèm danh sách)           

   2. Kết quả thi Anh văn chuyển tiếp sinh (Đính kèm danh sách)

   3. Phiếu báo điểm thi tuyển sinh: thí sinh nhận tại phòng Đào tạo Sau Đại học vào các ngày 13/11/2015. Sau ngày 13/11/2015 Trường sẽ  gửi phiếu báo điểm cho thí sinh qua đường bưu điện

   4. Điểm ưu tiên cho các thí sinh đã được xét ưu tiên  được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

II. Cách tính điểm chuẩn dự thi cao học

            Cao học: Điểm chuẩn = Điểm môn CB + Điểm môn CS

III. Tiêu chuẩn xét trúng tuyển:

  Thí sinh trúng tuyển phải thoả các điều kiện sau:          

  1. Điểm các môn thi tuyển (CB, CS) phải đạt từ 5.0 điểm trở lên; Điểm môn Ngọai ngữ (Anh văn) đạt từ 50 điểm trở lên

  2. Tổng điểm môn CB + CS ≥ Điểm chuẩn

  3. Điểm chuẩn của tất cả các chuyên ngành = 10 điểm

  4. Danh sách trúng tuyển cao học  (Đính kèm danh sách)

  5. Giấy báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển: thí sinh nhận tại Phòng Đào tạo sau đại học vào ngày 18 và 19/11/2015. Sau ngày 19/11/2015, những thí sinh không đến nhận, Trường sẽ gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ  ghi trong hồ sơ thi tuyển.

V. Chuyển ngành:

  Hội đồng tuyển sinh sau đại học thông báo các thí sinh thi vào ngành Vật lý kỹ thuật, do số lượng thí sinh trúng tuyển ít (3 thí sinh). Các thí sinh này nếu có nguyện vọng chuyển vào ngành Quang học hoặc Vật lý vô tuyến và điện tử hướng Ứng dụng thì nộp đơn đề nghị chuyển ngành trước ngày 19/11/2015. Trong trường hợp không chuyển ngành, thì kết quả tuyển sinh sẽ được bảo lưu 12 tháng, học viên sẽ nhập học cùng với khóa kế tiếp (khóa 16/2016).

VI. Thời hạn chấm phúc khảo

Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn xin chấm phúc khảo (theo mẫu) từ ngày 11/11/2015 đến 19/11/2015. Quá hạn trên mọi khiếu nại về sau Hội đồng tuyển sinh không giải quyết.

Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/môn.

Kết quả phúc khảo sẽ công bố sau ngày 27/11/2015 (thí sinh xem trên trang Web của trường)

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1