KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016

Tải thời khóa biểu các lớp VLHN K2012, VLHN K2013, KTHN K2012, KTHN k2013, NL-ĐHN k2012, NL-ĐHN k2013, VLYK k2012, VLYK k2013 tại đây.

Ngày bắt đầu học 7/9/2015

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ (VLHN: cô Anh, KTHN: thầy Hùng)

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1