KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Thông báo

V/v thực hiện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên VLHN&KTHN khóa 2012

Sinh viên VLHN & KTHN khóa 2012 bắt đầu chọn đề tài để làm khóa luận tốt nghiệp.

1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đề tài với cán bộ hướng dẫn bên ngoài, cán bộ trong bộ môn hoặc seminar tốt nghiệp: Điểm trung bình khóa 2012, (Quy định của Khoa v/v thực hiện khóa luận)

2. Sinh viên chọn đề tài và liên hệ với cán bộ hướng dẫn theo danh sách: Danh sách đề tài

3. Sau khi xin được đề tài, sinh viên điền vào Phiếu đăng ký đề tài, có chữ ký của cán bộ hướng dẫn và nộp Phiếu + Bảng điểm tích lũy cho bộ môn (Thầy Hùng, Cô Anh) trong 3 ngày: 28,29,30/9/2015.

Sinh viên click chọn vào đường link để down các file.

Bổ sung:

*  Sinh viên nợ dưới 15 tín chỉ vẫn có thể nhận đề tài, nhưng phải làm cam kết nộp Bm. Cam kết: phải trả nợ được ít nhất 6 TC trong học kỳ 1. Nếu không sẽ chuyển đề tài khóa luận thành seminar + thi tốt nghiệp.

**  Sinh viên có điểm trung bình >7 chỉ nợ một môn, nếu liên lạc được với thầy cô bên ngoài thì vẫn cho nhận đề tài nhưng phải làm cam kết: trả nợ xong trong học kỳ 1. Nếu sau học kỳ 1 không hoàn thành thì sẽ không tiếp tục làm khóa luận và khóa luận được chuyển thành seminar + thi tốt nghiệp.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ: KTHN-Thầy Hùng (0994838313), VLHN-Cô Anh (01283605256).

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1