KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

LỊCH THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2014 – 2015

KHÓA 2012

Vật lý Hạt nhân – Kỹ thuật Hạt nhân

1: VLHN - 2: KTHN - 3: VLYK - 4: NLĐHN

Môn thi

Số sv

Ngày thi

Giờ thi

Phòng thi

Chuyên ngành

Công nghệ bức xạ

17

T2 - 08/06/2015

09g00

F303

2

Công nghệ lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân

9

T2 - 08/06/2015

09g00

Phòng học Bm

4

Cơ thể học và sinh lý học

14

T2 - 08/06/2015

09g00

F205B

3

Vật lý neutron và Lò phản ứng

23

T2 - 08/06/2015

09g00

F305

1

An toàn phóng xạ

An toàn - Liều lượng

62

T4 - 10/06/2015

07g00

F203

1,2,3,4

Kỹ thuật phân tích hạt nhân

17

T5 - 18/06/2015

15g00

F304

2

Thủy nhiệt học trong lò phản ứng

9

T5 - 18/06/2015

15g00

Phòng học Bm

4

Ứng dụng tin học trong VLHN

22

T5 - 18/06/2015

15g00

H2

1

Cơ sở vật lý trong xạ trị

14

T5 - 18/06/2015

15g00

F305

3

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường

17

T5 - 25/06/2015

15g00

F304

2

Hóa phóng xạ

9

T5 - 25/06/2015

15g00

Phòng học Bm

4

Cơ sở vật lý trong chẩn đoán hình ảnh

14

T5 - 25/06/2015

15g00

F305

3

Thực tập cơ sở kỹ thuật hạt nhân

Thực tập chuyên đề 1

62

T6 - 26/06/2015

7g30

Phòng thí nghiệm BMVLHN

1,2,3,4

Phân tích số liệu trong kỹ thuật hạt nhân

Xử lý thống kê số liệu thực nghiệm hạt nhân

62

T4 - 17/06/2015

07g00

E302

1,2,3,4

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1