KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật hạt nhân thông báo đến sinh viên khóa 2013 (và 2012) kết quả xét đăng ký vào chuyên ngành chính thức như sau:

- Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, căn cứ điều kiện vào chuyên ngành của các chuyên ngành, Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật hạt nhân quyết định những sinh viên được vào các chuyên ngành chính thức theo danh sách sau:

 + Danh sách 22 SV vào chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân

 + Danh sách 07 SV vào chuyên ngành Năng lượng và điện hạt nhân

 + Danh sách 17 SV vào chuyên ngành Vật lý Y Khoa

 (DANH SACH SINH VIEN NGANH KTHN 2013 VAO CHUYEN NGANH KTHN- NLĐHN-VLYK)

- Sinh viên không đủ điều kiện vào chuyên ngành theo các nguyện vọng đã đăng ký (xem danh sách 2 SV) phải học lại các học phần còn nợ và các học phần chung trong năm học 2015-2016. Đến tháng 06-2016 đăng ký chuyên ngành cùng với khóa 2014.

Sinh viên có khiếu nại hoặc cần giải đáp vui lòng liên hệ Thầy Hùng (Giáo Vụ ngành KTHN, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,) SV xem thời khóa biểu và danh sách các học phần của HK I năm học 2015-2016 trên trang web Khoa, web bộ môn. Thời gian đăng ký học phần từ 8h00 ngày 26/08/2015 đến 17h00 ngày 04/09/2015, đề nghị sinh viên đăng ký đúng hạn và đúng theo danh sách các học phần thuộc chuyên ngành của mình.

Tp. HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2015

Giáo vụ bộ môn

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1