KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

LỊCH THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014 – 2015

BỘ MÔN VẬT LÝ – KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Vật lý Hạt nhân – Khóa 2011

STT

Mã môn học

Môn

Số sv

Ngày thi

Giờ thi

Phòng thi

1

VLH410

Các phương pháp phân tích hạt nhân

45

 Thứ Hai 05/01/2015

15h00

E301

2

VLH411

Thực tập chuyên đề 2

45

Thứ Sáu 09/01/2015

07h00

BMVLHN

3

VLH412

Ứng dụng hạt nhân trong nông‐sinh‐y

45

Thứ Tư 07/01/2015

15h00

E301

4

VLH413

Ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp

45

Thứ Ba 13/01/2015

07h00

E301

5

VLH432

Phân tích dữ liệu trong ghi nhận bức xạ

2

Thứ Tư 14/01/2015

07h00

BMVLHN

 

Vật lý Hạt nhân – Khóa 2012

STT

Mã môn học

Môn

Số sv

Ngày thi

Giờ thi

Phòng thi

1

VLH403

PP ghi bức xạ ‐ TB ghi bức xạ

22

Thứ Ba 23/12/2014

09h00

H2

2

VLH401

Lý thuyết hạt nhân

22

Thứ Hai 05/01/2015

12h30

B11

3

VLH402

Vật lý phóng xạ

31

Thứ Hai 29/12/2014

15h00

F205A

4

VLH414

Cơ học lượng tử trong vật lý hạt nhân

24

Thứ Sáu 16/01/2015

15h00

C31

 

Kỹ thuật Hạt nhân – Khóa 2012

STT

Mã môn học

Môn

Số sv

Ngày thi

Giờ thi

Phòng thi

1

KHN102

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ

44

Thứ Ba 23/12/2014

09h00

F301

2

KHN101

Cơ sở vật lý phóng xạ

44

Thứ Hai 29/12/2014

12h30

E401

3

KHN201

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân

30

Thứ Hai 05/01/2015

12h30

B11

4

KHN103

Vật lý lò phản ứng

44

Thứ Sáu 16/01/2015

15h00

E301

5

KHN401

Sinh học bức xạ

14

Thứ Tư 07/01/2015

12h30

F205A

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1