bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v Thời khoá biểu lớp VLHN, KTHN, VLYK và sinh hoạt đầu khoá Khoá 2016 và Khoá 2017

  • Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 : xem tại đây
  • Lưu ý: Môn "Phương pháp và thiết bị ghi bức xạ" - thầy Hải và môn GEANT4 - thầy Hải sẽ bắt đầu học từ tuần thứ 2 của tháng 9.
  • Sinh hoạt đầu khóa: Tất cả sinh viên ngành Vật lý hạt nhân, Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Y khoa Khóa 2017
  • Địa điểm : phòng H2.
  • Thời gian: 11h ngày 03/09/2019 (sau giờ học môn Lý thuyết Hạt nhân)
  • Lưu ý: Sinh viên có mặt đầy đủ để sinh hoạt các nội dung quan trọng khi vào học ở bộ môn. Bộ môn sẽ chụp ảnh chân dung và đưa lên trang web bộ môn, nên đề nghị các bạn sinh viên mặc trang phục lịch sự.

  Mọi thắc mắc liên hệ thầy Trần Nhân Giang (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1