bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC KHÓA 25, 26 VÀ 27

(Hội đồng ngày 29/12/2019)

STT

Họ

Tên

Khóa

Tên đề tài

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Buổi sáng

1

Vũ Thị Thùy

Dung

26

Tối ưu hóa mô hình đầu dò Si(Li) để mô phỏng Monte Carlo cho phép đo tỷ số Rayleigh-Compton

7 giờ 30

29/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

2

Lê Hoàng

Minh

27

Nghiên cứu và tối ưu hệ đo Rayleigh-Compton bằng mô phỏng kết hợp thực nghiệm

8 giờ 10

29/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

3

Nguyễn Quốc Bảo

Cường

27

Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật Rayleigh-Compton trên một số vật liệu dạng bột

8 giờ 50

29/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

4

Nguyễn Thị Ngọc

Huệ

25

Nghiên cứu áp dụng liều kế nhiệt phát quang LiF: Mg, Cu, P định liều bức xạ môi trường trong xác định niên đại mẫu gạch cổ

9 giờ 30

29/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

5

Nguyễn Phạm Tường

Minh

27

Nghiên cứu làm giảm uranium trong một số mẫu nước giếng tại khu vực Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

10 giờ 10

29/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

Buổi chiều

6

Lê Thùy

Nhi

27

Nghiên cứu xác định hàm lượng 210Po trong một số loại thủy sản ở vùng biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

13 giờ 00

29/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

7

Tô Xuân

Phương

27

Nghiên cứu xác định hàm lượng Rn-222 trong một số khu dân cư ở Đồng Nai bằng phương pháp vết hạt alpha

13 giờ 40

29/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

8

Nguyễn Thị Vân

Anh

26

Phát triển hệ đo quan trắc phóng xạ môi trường thời gian thực website online - khảo sát đánh giá về môi trường

14 giờ 20

29/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

9

Hồ Hoàng

Thân

25

So sánh kỹ thuật xạ trị 3DCRT và IMRT trong xạ trị ung thư cổ tử cung

15 giờ 00

29/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

10

Lữ Thế

Đăng

26

Nghiên cứu phát triển detector nhấp nháy plastic ghi nhận neutron nhanh từ nguồn Cf-252

15 giờ 40

29/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

 

(Hội đồng ngày 30/12/2019)

 

STT

Họ

Tên

Khóa

Tên đề tài

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Buổi sáng

1

Lương Thị

Oanh

27

Đánh giá các thuật toán tính liều trên hệ thống lập kế hoạch điều trị Prowess Panther bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo

7 giờ 30

30/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

2

Trương Thị Xuân

Trường

27

Xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực dân cư xung quanh nhà máy nhiệt điện chạy than

8 giờ 10

30/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

3

Lê Thị

Đến

27

Đánh giá lập kế hoạch xạ trị mô phỏng 3D so với quy ước cho bệnh nhân ung thư cổ tử cung trong xạ trị áp sát suất liều cao tại bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ

8 giờ 50

30/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

4

Hoàng Đức

Tuân

26

Tính phân bố liều cho kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ JO-IMRT bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo

9 giờ 30

30/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

5

Nguyễn Quang

Đạo

27

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng phóng xạ trong tro xỉ của một số nhà máy nhiện điện chạy than ở Việt Nam

10 giờ 10

30/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

Buổi chiều

6

Mai Thanh

Mẫn

27

Xây dựng quy trình phân tích phổ gamma bằng kỹ thuật FSA trên hệ phổ kế gamma

13 giờ 00

30/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

7

Hồ Thị Tuyết

Ngân

27

Hiệu chỉnh phương pháp đo mật độ bằng kỹ thuật gamma tán xạ

13 giờ 40

30/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

8

Trịnh Thị Ái

Lâm

27

Xác định nguyên tử số hiệu dụng của một số loại vật liệu bằng phương pháp tán xạ và truyền qua

14 giờ 20

30/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

9

Nguyễn Thị Hải

Yến

27

Phương pháp bán thực nghiệm trong phép đo mật độ vật chất

15 giờ 00

30/12/2019

Bộ môn Vật lý hạt nhân

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1