bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

v/v Báo cáo Khoá luận Tốt nghiệp Đại học Sinh viên Khoá 2016

Để chuẩn bị cho việc báo cáo Khoá luận, đề nghị Sinh viên :

  • Nộp khoá luận đã hoàn chỉnh trước ngày 17/8/2020:
    • Số lượng : 3 quyển cho hội đồng. Nếu cán bộ hướng dẫn hoặc cán bộ phản biện trong hội đồng thì nộp 2 quyển. Nếu cả cán bộ hướng dẫn và cán bộ phản biện trong hội đồng thì nộp 1 quyển.
  • 14h ngày 19/08/2020: Tất cả sinh viên báo cáo có mặt tại Bộ môn để chuẩn bị phòng báo cáo.
  • Ngày 20/08/2020: tất cả sinh viên K2016 có mặt tại Bộ môn lúc 6h15 để tiến hành chụp ảnh.
  • Thứ tự báo cáo sẽ được thông báo sau.

Nếu sinh viên có thắc mắc thì liên lạc đến TS. Trần Nhân Giang (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được giải quyết thắc mắc.

Bộ môn VLHN - KTHN - VLYK

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1