KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Nộp báo cáo thực tập Vật lý Hạt nhân đại cương HK2 - năm học 2016-2017 

  • Thời gian: 
    • Thứ 6(19/5/2017): sáng 8h - 11h (Thầy Nguyên) và chiều 13h-16h ( cô Thu)
    • Thứ 7(20/5/2017): 8h30 - 9h30, nộp cho Thầy Hùng.
  • Địa điểm : phòng thí nghiệm đại cương, Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân.

Các bạn sinh viên nộp : quyển báo cáo, mẫu A và ký tên khi nộp.

Liên hệ Thầy Hùng (0997.249.996)

       Thông báo điểm bài thực tập

     - Tính cho điểm thi giữa kỳ (2đ/10đ)

     - Sinh viên 0đ bài thực tập sẽ không được thi phần thi lý thuyết (8đ/10đ) và rớt môn VLHN

       - Sinh viên quên ký tên khi nộp bài liên hệ tại bộ môn để ký tên vào danh sách thi giữa kỳ

        - Thời gian phúc tra điểm: 13-26/6/2017

     - Sinh viên xem điểm tại đây (Điểm thực tập VLHN)

  Mọi thắc mắc về điểm thực tập VLHN sinh viên liên hệ thầy Hùng (0997.249.996)

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân 

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1