KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

Bộ môn Vật lý hạt nhân thông báo đến sinh viên khóa 2013 về việc làm báo cáo tiến độ làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt 1

- Các lớp thực hiện: KTHN, VLHN, NL-ĐHN, VLYK khóa 2013

- Hạn chót: Thứ 6 ngày 2/6/17

- Địa điểm: Bộ môn VLHN

- Mục đích: Bộ môn theo dõi sinh viên về tiến độ làm đề tài. Giáo viên hướng dẫn ghi nhận xét các công việc đã thực hiện và thống nhất chính xác tên đề tài

- Tải mẫu báo cáo trên web bộ môn: http://vlhn-hcmus.com/files/Bieumau/Bao_cao_tien_do.doc

- Thời gian báo cáo khóa luận dự kiến: T7 & CN ngày 22&23/7/2017 (nộp Khóa luận cho phản biện vào cuối tháng 6)

Lưu ý:

- Báo cáo này nộp kèm với khóa luận tốt nghiệp nên sinh viên phải làm và giữ cẩn thận. Ngày 2/6/17 sinh viên nộp bản photo và giữ lại bản chính.

- Báo cáo phải có nhận xét và chữ ký của giáo viên hướng dẫn

- Sinh viên làm đề tài ở xa (Đà Lạt,  ....) sinh viên có thể scan (hoặc chụp ảnh) gửi email cho Thầy Hùng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) và giữ lại bản chính.

- Lớp trưởng thông báo cho các bạn trong lớp mình

Thầy Hùng

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1