KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn thông báo đến tất cả sinh viên khóa 2013 về việc nộp bảng điểm và chứng chỉ ngoại ngữ

 - Thời hạn: Thứ bảy, 10/6/2017

- Nội dung:

+ Nộp bảng điểm tích lũy (photo)

+ Chứng chỉ ngoại ngữ (photo) (nếu có) 

+ Điền thông tin vào phiếu khảo sát (online): Bấm vào đây

   Lưu ý: Sinh viên chưa có chứng chỉ thì ghi rõ kế hoạch dự kiến khi nào thi trong phiếu khảo sát online.

 - Địa điểm: Bộ môn VLHN (Thầy Hùng - 0997249996 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

* Điều kiện ngoại ngữ xét tốt nghiệp: Thông báo trên web trường

a)     VNU-EPT 176

b)     IELTS 4.0

c)     TOEFL iBT 32

d)     TOEIC 4 kỹ năng: 316 Nghe-Đọc, 181 Nói-Viết

e)     PET 80 do Cambridge cấp

f)      TOEIC 2 kỹ năng 316 Nghe-Đọc, và 100/200 Nói-Viết do Trường tổ chức thi (không kỹ năng nào dưới 30/100)

 

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1