KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

*Mọi thông tin liên quan đến việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khóa 2013 sẽ được cập nhật thường xuyên trong thông báo này.

(Cập nhật Thông báo ngày 25/07/2017 đã upload hình ảnh tại  web bộ môn../Hình ảnh/Hình ảnh sự kiện/2017/...)

- Ngày bảo vệ dự kiến: 22-23/07/2017 (thứ bảy, chủ nhật).

- Địa điểm: Bộ môn Vật lý hạt nhân- Kỹ thuật hạt nhân (227 Nguyễn Văn Cừ P4 Q5 TP. HCM)

- Số lượng sinh viên: 70 chia làm 3 hội đồng (thứ tự có thể thay đổi)

+ Danh sách hội đồng 1: GS.TS. Châu Văn Tạo (CT); TS.Lê Bảo Trân (UVTK); TS. Võ Hồng Hải (UV) (cập nhật mới 17/7/17 đổi thứ tự Vủ và Nguyên) - Phòng Nghiên cứu sinh (Lầu 1-Cửa bộ môn vào bên trái)

+ Danh sách hội đồng 2: PGS.TS. Trương T Hồng Loan (CT);TS. Hoàng T Kiều Trang(UVTK); TS. Trịnh Hoa Lăng (UV) - Phòng cao học (H1, Lầu 1-Cửa bộ môn vào bên phải)

+ Danh sách hội đồng 3: TS. Huỳnh Trúc Phương (CT) +TS. Trần Thiện  Thanh (UVTK) +TS. Lê Công Hảo (UV) - Phòng tiếp sinh viên (Chung dãy phòng TN, tầng trệt)

* Các công việc sinh viên cần thực hiện

- 02/6/2017: Làm báo cáo tiến độ (đã thực hiện)

- 10/6/2017: Nộp bảng điểm tích lũy và chứng chỉ ngoại ngữ (xem thông báo tại đây)

- 30/6/2017: Hoàn thành khóa luận và nộp cho giáo viên phản biện (Giáo viên hướng dẫn hỗ trợ sinh viên).

- 15/7/2017: Giáo viên phản biện hoàn thành phản biện và trả khóa luận lại cho sinh viên (cập nhật mới 27/6/17)

- 19/7/2017: Sinh viên chỉnh sửa khóa luận theo ý kiến của giáo viên phản biện và nộp cuốn khóa luận cho hội đồng (nộp tại bộ môn). Số lượng: 3 bản (Chủ tịch, Ủy viên, Thư ký). Nếu CBHD/CBPB là thành viên hội đồng, sinh viên đã nộp cho CBHD/CBPB thì sinh viên không cần nộp bản này cho hội đồng nữa.

- 21/7/2017: Tất cả sinh viên tập trung chuẩn bị phòng báo cáo cho ngày 22/7

- 22-23/7/2017: (Cập nhật 22/7)

   + Sáng 7h ngày 22/7/2017, tất cả sinh viên có mặt tại cổng bộ môn để chụp ảnh: 1 ảnh cho lớp Vật lý hạt nhân và 1 ảnh cho lớp KTHN ( kỹ thuật hạt nhân, năng lượng điện hạt nhân và vật lý y khoa).

          + Sinh viên báo cáo khóa luận trước hội đồng bảo vệ 

          + 23/7: Công bố điểm tại Giảng đường 2 sau khi kết thúc báo cáo (dự kiến 11h00)

          + Sinh viên ký tên vào bảng điểm khóa luận tốt nghiệp

- 23-28/7/2017: (Cập nhật 22/7)

         + Sinh viên chỉnh sửa khóa luận theo hội đồng

         + Thứ năm 27/7: Sinh viên nộp khóa luận cho bộ môn (Thầy Hùng, Thầy Bảo,....)

         --> Sinh viên nộp khóa luận phải mang theo các quyển có yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng, phản biện và các ý kiến chỉnh sửa để đối chiếu.

         + 28/7: Sinh viên gửi file khóa luận (nội dung khóa luận + file báo cáo) cho lớp trưởng tổng hợp ghi thành 1 đĩa/lớp. Lưu file theo dạng: LV.CN.Ho_ChuLot_Ten.2017 (Ví dụ: LV.CN.Le_Hoang_Minh.2017).

                       ++ Lớp trưởng (Minh, Hạ My) lập danh sách khóa luận theo lớp: Tên đề tài - Tác giả - Khóa - Năm bảo vệ

                       ++ Sinh viên có tên đề tài thay đổi phải báo cho lớp trưởng hiệu chỉnh

                       ++ Mẫu https://sites.google.com/a/hcmus.edu.vn/thu-vien-vlhn/thu-vien/luan-van/cu-nhan      

- 28/7-15/8/2017: Phụ trách thư viện upload file khóa luận lên web thư viện bộ môn

* Các biểu mẫu cần thiết: (vlhn-hcmus.com-->Hoạt động-->Biểu mẫu)

Biểu mẫu trình bày khóa luận tốt nghiệp đại học

Mẫu nhận xét khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên của cán bộ hướng dẫn

Mẫu nhận xét khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên của cán bộ phản biện

Các thông tin khác sẽ tiếp tục được cập nhật

 Liên hệ giải đáp: Thầy Hùng (0997249996 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - facebook bộ môn)

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1