KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

K2015 VLHN ChuyenNganh

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, căn cứ điều kiện vào chuyên ngành Vật lý Y khoa, Ngành Kỹ thuật Hạt nhân quyết định những sinh viên có tên dưới đây được vào chuyên ngành Vật lý Y khoa năm học 2017 - 2018.

STT

MSSV

Họ Và Tên 

1 1423049 Lưu Chí Thanh

2

1523014

Nguyễn Thị Thu Hiền

3

1523017

Nguyễn Đoàn Hoàng Huy

4

1523019

Đỗ Văn Huỳnh

5

1523023

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

6

1523024

Đặng Văn Long

7

1523026

Lê Đỗ Lộc

8

1523027

Lý Nhật Minh

9

1523029

Nguyễn Nhật Nam

10

1523032

Trịnh Nguyễn Yến Nhi

11

1523056

Trương Thị Tiến

12

1523059

Huỳnh Tự Trí

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, căn cứ điều kiện vào chuyên ngành Kỹ thuật Hạt nhân, Ngành Kỹ thuật Hạt nhân quyết định những sinh viên có tên dưới đây được vào chuyên ngành Kỹ thuật Hạt nhân năm học 2017 - 2018.

STT

MSSV

Họ và Tên

1 1423012 Phan Thị Ngọc Diễm

2

1523002

Trần Bảo Anh

3

1523006

Trần Lê Quốc Đại

4

1523010

Nguyễn Văn Giai

5

1523011

Phạm Duy Hân

6

1523018

Phan Quốc Huy

7

1523030

Vũ Quang Nguyên

8

1523034

Nguyễn Ngọc Hàn Ny

9

1523042

Nguyễn Phước Dư Sang

10

1523043

Nguyễn Tấn Sang

11

1523048

Lê Ngọc Thái

12

1523062

Phạm Hữu Tuấn

 

                                                                                  Tp.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2017

                                                                                     Trưởng Ngành Kỹ thuật Hạt nhân

                                                                                             GS.TS. CHÂU VĂN TẠO

 

 

 

BẢNG TIN CHUNG

BẢNG TIN GIÁO VỤ

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1