KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

 Chuyên ngành Vật Lý Hạt Nhân (2015) (11 sinh viên)

Tiết

Thời gian

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

06:40 - 07:30

VLH405

An toàn liều lượng

(Thầy Tạo)-H2

VLH409

Thực tập chuyên đề 1

(Thầy Hùng) – PTN.BM

2

07:30  - 08:20

3

08:30 - 09:20

4

09:20 - 10:10

Câu lạc bộ Anh Văn

(Cô Trang)- BM(H1)

VLH407

Ứng dụng TH trong VLHN

(Cô Loan)-B36

5

10:20 – 11:10

6

11:10 – 12:00

7

12:30 – 13:20

 

 

VLH407

Ứng dụng TH trong VLHN

(Thầy Thông)-B36

8

13:20 - 14:10

VLH406

Xử lý số liệu

(Cô Loan)- BM(H1)+B36

VLH404

Vật lý lò phản ứng

(Thầy Phương)

BM(H1)

9

14:20 - 15:10

10

15:10 - 16:00

11

16:10 - 17:00

12

17:00 - 17:50

 Chuyên ngành KTHN 2015 (12 sinh viên)

Tiết

Thời gian

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

06:40 - 07:30

KHN105

An toàn phóng xạ

(Thầy Tạo)-H2

 

KHN104

Thực tập cơ sở KTHN

(Thầy Hùng)- PTN.BM

2

07:30  - 08:20

3

08:30 - 09:20

KHN202

CNg bức xạ

(Thầy Tập)

BM(P.NCS)

4

09:20 - 10:10

Câu lạc bộ Anh Văn

(Cô Trang)- BM(H1)

5

10:20 - 11:10

6

11:10 - 12:00

7

12:30 - 13:20

 

KHN204

Ứng dụng KTHN trong môi trường

(Thầy Thanh)-I89

 

KHN203

KT phân tích HN

(Thầy Phương)

BM(H1)

8

13:20 - 14:10

KHN106

Phân tích số liệu KTHN

(Cô Loan)-BM(H1)+B36

9

14:20 - 15:10

10

15:10 - 16:00

11

16:10 - 17:00

12

17:00 - 17:50

 

 Chuyên ngành VLYK 2015 (12 sinh viên)

 

Tiết

Thời gian

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1

06:40 - 07:30

KHN105

An toàn phóng xạ

(Thầy Tạo)-H2

KHN104

Thực tập cơ sở KTHN

(Thầy Hùng)- PTN.BM

2

07:30  - 08:20

3

08:30 - 09:20

KHN404

Cơ sở vật lý trong chẩn đoán hình ảnh

(Thầy Hòa)-BM(H1)

4

09:20 - 10:10

Câu lạc bộ Anh Văn

(Cô Trang)- BM(H1)

5

10:20 - 11:10

6

11:10 - 12:00

7

12:30 - 13:20

 

8

13:20 - 14:10

KHN106

Phân tích số liệu KTHN

(Cô Loan)-BM(H1)+B36

KHN403

CSVL  trong xạ trị

(Cô Thu + BV Ung Bướu)

BM(P.NCS)

KHN202

Cơ thể học và sinh lý học

(BS Tiến)-BM(H1)

 

9

14:20 - 15:10

10

15:10 - 16:00

11

16:10 - 17:00

12

17:00 - 17:50

Lưu ý:

  1. Cơ sở vật lý trong chẩn đoán hình ảnh (Thầy Hòa) kết thúc trước Tết, học 3 tuần liên tiếp 18/1 - 3/2/2018 (Thứ 5, Thứ 6,thứ 7).
  2. Thực tập vật lý y khoa 1 (Cô Trang) có thông báo sau tại bộ môn

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1