KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Thời gian thi môn xử lý thống kê số liệu thực nghiệm hạt nhân và phân tích số liệu trong kỹ thuật hạt nhân

  • Thời gian ngày : 18/6/2018
    • Ca 1: 7h30-9h30: sinh viên thi mã học phần KHN106 số thứ tự 1 đến số thứ tự 19.
    • Ca 2: 9h30-11h30: sinh viên thi mã học phần KHN106 số thứ tự 20 đến STT 24 và tất cả sinh viên thi mã học phần VLH406.
  • Địa điểm :  phòng B36.
  • Danh sách sinh viên thi xem tại đây.

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1