KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ HẠT NHÂN

KHÓA TUYỂN 2016A

 Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, căn cứ điều kiện vào chuyên ngành Vật Lý Hạt Nhân, Khoa Vật Lý - VLKT quyết định những sinh viên có tên dưới đây được vào chuyên ngành Vật Lý Hạt Nhân năm học 2018 - 2019.

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

1

1613088

HUỲNH TẤN KHOA

 

2

1613193

NGUYỄN THỊ HỒNG THƯƠNG

 

3

1613194

NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG

 

4

1613208

NGUYỄN HOÀNG TÚ TRÂN

 

5

1613221

ĐINH THỊ ĐÔNG TRÚC

 

TP.HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2018

P. TRƯỞNG KHOA VẬT LÝ – VLKT

PGS.TS. HUỲNH TRÚC PHƯƠNG

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM

NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, căn cứ điều kiện vào chuyên ngành Kỹ thuật Hạt nhân, Ngành Kỹ thuật Hạt nhân quyết định những sinh viên có tên dưới đây được vào chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân năm học 2018 - 2019.

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

1

1623003

QUÁCH GIA BẢO

 

2

1623021

NGUYỄN MINH HOÀNG

 

3

1623023

NGUYỄN THẾ HOÀNG

 

4

1623027

HUỲNH VIỆT LÂM

 

5

1623028

HOÀNG THỊ LAN

 

6

1623034

PHAN THỊ QUỲNH NGA

 

7

1623035

NGUYỄN HỮU NGHĨA

 

8

1623038

TRẦN HỮU NHÀN

 

9

1623041

VÕ CÔNG PHÁT

 

10

1623059

NGUYỄN NGỌC QUỐC TRÌNH

 

11

1623063

TRẦN NGUYỄN MINH TUYẾN

 

12

1623066

NGUYỄN MINH VƯƠNG

 

13

1623072

NGUYỄN THANH VY

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, căn cứ điều kiện vào chuyên ngành Vật lý Y khoa, Ngành Kỹ thuật Hạt nhân quyết định những sinh viên có tên dưới đây được vào chuyên ngành Vật Lý Y Khoa năm học 2018 - 2019.

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN 

GHI CHÚ

1

1523037

LÊ VĂN PHƯƠNG

 

2

1623006

NGUYỄN NGỌC BẠCH CHÂU

 

3

1623011

TRẦN VŨ ĐÔNG

 

4

1623025

TRẦN ĐỨC HUY

 

5

1623037

ĐỖ VĂN HOÀNG NGUYÊN

 

6

1623065

TRẦN THỊ THANH VINH

 

7

1623067

PHAN THANH XUÂN

 

8

1623068

NGUYỄN MINH HỒNG ANH

 

9

1623070

LÊ HUỲNH SƠN

 

10

1623071

LÊ THỊ SƯƠNG

 

  Tp.HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2018

Trưởng Ngành Kỹ thuật Hạt nhân

GS. TS. CHÂU VĂN TẠO

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1