KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v Bảo vệ Luận văn Cao học Khoá 24, 25 và 26

  • Thời gian: 7h30 ngày thứ 5 (27/12/2018)
  • Địa điểm: Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1