KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

THỜI GIAN GIẢNG DẠY THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 1

(VLHN – KTHN)

Tuần lễ đầu tiên bắt đầu từ 25/2/2019

 

Tên bài thực tập

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian

Bài 1: Các hệ điện tử quan trọng trong thiết bị ghi đo bức xạ hạt nhân

Nguyễn Điền Quốc Bảo

Tuần 9

Bài 2: Khảo sát đặc trưng đếm và xác định vùng làm việc của detector

Trần Nhân Giang

Tuần 7

Bài 3: Xác định tốc độ đếm và sai số

Nguyễn Duy Thông

Tuần 1

Bài 4: Phân bố thống kê trong phân rã phóng xạ

Nguyễn Duy Thông

Tuần 2

Bài 5: Tối ưu hóa thời gian đo

Nguyễn Thị Cẩm Thu

Tuần 5

Bài 6: Thời gian chết và hiệu suất ghi

Lê Hoàng Chiến

Tuần 3

Bài 7: Sự suy giảm gamma qua vật chất

Lê Hoàng Chiến

Tuần 4

Bài 8: Xây dựng đường chuẩn năng lượng của một nguồn phóng xạ

Nguyễn Thị Cẩm Thu

Tuần 6

Bài 9: An toàn bức xạ ion hóa đối với bức xạ gamma

Trần Nhân Giang

Tuần 8

Bài 10: Phân tích kích hoạt neutron

Nguyễn Điền Quốc Bảo

Tuần 10

Bài 11: Phần mềm Alpha& Analysis dùng trong ghi nhận và phân tích phổ Alpha

Nguyễn Điền Quốc Bảo

Tuần 11

 

Danh sách sinh viên thực tập theo ca học
 
STT MSSV Họ và tên Ca
1 1623003 Quách Gia Bảo

Ca 1

(7h30 - 9h30)

2 1623006 Nguyễn Ngọc Bạch Châu
3 1623021 Nguyễn Minh Hoàng
4 1623025 Trần Đức Huy
5 1623027 Huỳnh Việt Lâm
6 1623028 Hoàng Thị Lan
7 1623034 Phan Thị Quỳnh Nga
8 1623035 Nguyễn Hữu Nghĩa
9 1623041 Võ Công Phát
10 1623059 Nguyễn Ngọc Quốc Trình
11 1623065 Trần Thị Thanh Vinh
12 1623070 Lê Huỳnh Sơn
13 1623071 Lê Thị Sương
14 1623072 Nguyễn Thanh Vy
15 1523037 Lê Văn Phương

Ca 2

(9h30 - 11h30)

16 1613088 Huỳnh Tấn Khoa
17 1613193 Nguyễn Thị Hồng Thương
18 1613194 Nguyễn Thị Hoài Thương
19 1613208 Nguyễn Hoàng Tú Trân
20 1613221 Đinh Thị Đông Trúc
21 1623011 Trần Vũ Đông
22 1623023 Nguyễn Thế Hoàng
23 1623037 Đỗ Văn Hoàng Nguyên
24 1623038 Trần Hữu Nhàn
25 1623063 Trần Nguyễn Minh Tuyến
26 1623066 Nguyễn Minh Vương
27 1623067 Phan Thanh Xuân
28 1623068 Nguyễn Minh Hồng Anh
 

Lưu ý:

  • Sinh viên sẽ mua giáo trình trong buổi học đầu tiên (1/3/2019).
  • Sau mỗi bài thực tập, sinh viên sẽ nộp bài báo cáo trong tuần tiếp theo.
  • Điểm số bài báo cáo chiếm 30% và được tính vào điểm giữa kỳ.

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1