KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v hoàn thành các quy chế học vụ

  • Nội dung: hoàn thành các quy chế học vụ
  • Thời gian : từ 02/04/2019 - 12/04/2019
  • Địa điểm : phòng Đào tạo trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Đối tượng:

1. Nguyễn Hữu Nghĩa (K2013)
2. Lưu Chí Thanh (K2014)
3. Lê Danh Thạch (K2014)
4. Nguyễn Hoàng Thật (K2017)
5. Trương Công Anh Tuấn (K2013)
6. Dương Văn Phong (K2014)
7. Từ Kiều Vũ Đình Hoãn (K2016)
8. Trần Kim Can (K2017)
9. Nguyễn Thị Minh Thư (K2017)
10. Nguyễn Hải Đăng (K2018)
11. Phan Thị Túy Hoài (K2018)
12. Trần Gia Long (K2018)
13. Đặng Vũ Phương Nguyên (K2018)
14. Trần Duy Phong (K2018)
15. Trần Lê Tấn Tiến (K2018)
16. Nguyễn Quang Tín (K2018)
17. Nguyễn Huỳnh Thanh Vy (K2018)

Mọi thắc mắc, vui lòng liên lạc đến thầy Trần Thiện Thanh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1