KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

 

Lưu ý:

  1. Sinh viên kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách đã được niêm yết (họ tên, ngày sinh, hạng tốt nghiệp….). Trường hợp sai bất cứ thông tin nào, sinh viên liên hệ với phòng Đào tạo đề nghị điều chỉnh lại thông tin.
  2. Đối với sinh viên không có tên trong danh sách tốt nghiệp thì xem trong file DS chưa đạt.

Danh sách sinh viên chưa đạt xem tại đây.

Danh sách sinh viên đạt xem tại đây.

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1