bm logo2020 vi

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

STT Cán bộ hướng dẫn Tên đề tài Mô tả đề tài và yêu cầu
1

GS. TS. Châu Văn Tạo

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ảnh hưởng tương tác spin quỹ đạo lên cấu trúc mức năng lượng của hạt nhân

- Cấu trúc hạt nhân

- Thích tính toán

- SV: Nguyễn Thị Hồng Thương

2

Tính hệ số building factor cho một số dạng hình học che chắn nguồn

- An toàn bức xạ

- Thích tính toán

3

PGS. TS. Trương Thị Hồng Loan

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Phân tích phổ và tính toán hoạt độ cho các mẫu thử IAEA (từ 2016-2019) sử dụng hệ phổ kế gamma HPGe.

Đọc tài liệu tiếng Anh

Chăm chỉ, cầu tiến.

SV: Nguyễn Ngọc Quốc Trình

4  Đánh giá các tác động của sự phơi chiếu phóng xạ tăng cường từ vật liệu tro bay của các nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam.

Đọc tài liệu tiếng Anh

- Chăm chỉ, cẩu tiến

SV: Trần Đức Huy

5

 PGS. TS. Huỳnh Trúc Phương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Phân tích hàm lượng nguyên tố vết trong móng tay - chân của bệnh nhân ung thư bằng phương pháp kích hoạt neutron

- Nội dung:

 • Xử lý mẫu

 • Chiếu mẫu

 • Xử lý số liệu

 • Đánh giá

- Phương pháp:

 • Kích hoạt neutron lò phản ứng

- Yêu cầu:

 • Thường xuyên làm thực nghiệm ở Đà Lạt

6

 PGS. TS. Trần Thiện Thanh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Phát triển quy trình phân tích Sr-90 trong nước

SV: Nguyễn Thanh Vy

Phối hợp: ThS Phan Long Hồ, Viện Y tế Công cộng

7  Nghiên cứu hiệu suất của hệ phổ kế triệt Compton bằng thực nghiệm và mô phỏng


Phối hợp: TS. Phạm Ngọc Sơn, Viện Nghiên cứu hạt nhân

8 Phát triển kỹ thuật dựng ảnh sử dụng phương pháp tán xạ SV. Nguyễn Hữu Nghĩa
  Nghiên cứu phương pháp quét tọa độ để xác định vị trí khuyết tật dạng tấm phẳng có kích thước lớn SV: Nguyễn Minh Vương
9

PGS. TS. Lê Công Hảo

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nghiên cứu làm giảm hoạt độ phóng xạ Uranium trong một số mẫu nước giếng

Thích thực nghiệm

SV: Đinh Thị Đông Trúc

10 Hệ số vận chuyển đồng vị phóng xạ Ra-226 lên rau cải

Thích thực nghiệm

 

SV: Lê Thị Sương

11

Xác định đồng vị phóng xạ tự nhiên trong hệ sinh thái hồ khai thác đá

Thích thực nghiệm

 

SV: Nguyễn Hoàng Tú Trân

12  Hệ số vận chuyển đồng vị phóng xạ Po-210 (Pb-210) lên rau cải

 Thích thực nghiệm

SV: Quách Gia Bảo

13

TS. Võ Hồng Hải

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Xây dựng hệ đo quan trắc môi trường theo thời gian thực

Đề tài thực hiện như sau:

 1. Thiết lập hệ đo quan trắc môi trường.
 2. Xây dựng kết nối các sensor môi trường (sensor phóng xạ, độ ồn, nhiệt độ/đô ẩm,…) kết nối với bộ giao tiếp điện tử.
 3. Xây dựng giao diện giao tiếp với máy tính để điều khiển và truyền dữ liệu lên máy tính.

Kiến thức liên quan đê tài:

- Lập trình C++ (http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/)

- Lập trình giao tiếp (LabVIEW)

- Khả năng thực nghiệm.

- Đọc hiểu tiếng Anh.

 

SV: Nguyễn Minh Hoàng

14 Xây dựng hệ thống ghi nhận và cảnh báo phóng xạ theo thời gian thực cho các phòng xạ trị trong bệnh viện.

Đề tài thực hiện như sau:

1. Xây dựng hệ đo suất liều, kết nối với bộ giao tiếp điện tử.

2. Xây dựng giao diện giao tiếp với máy tính để điều khiển và truyền dữ liệu lên máy tính.

3. Thiết lập thí ngiệm tại nơi có suất liều phóng xạ rất cao (nơi có nguồn mạnh, nơi có xạ trị trong bệnh viện).

Kiến thức liên quan đê tài:

- Lập trình C++ (http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/)

- Lập trình giao tiếp (LabVIEW)

- Khả năng thực nghiệm.

- Đọc hiểu tiếng Anh.

 

SV: Nguyễn Ngọc Bạch Châu

15

Xây dựng hệ thống truyền dữ liệu LAN, WAN theo thời gian thực cho hệ quan trắc môi trường

Đề tài thực hiện như sau:

 1. Thiết lập hệ thống truyền dữ liệu mạng nội độ LAN, và mạng internet WAN.
 2. Xây dựng Website để hiển thị dữ liệu đo từ hệ đo lên website theo thời gian thực.
 3. Xây dựng đồ thị hiện thị dữ liệu theo thời gian thực.
 4. Xây dựng giao diênt thông tin website liên quan đến hệ thống.

Kiến thức liên quan đề tài:

 1. Lập trình C++
 2. Lập trình mạng HTML, CSS,… (https://www.w3schools.com/)

- Đọc hiểu tiếng Anh.

 

SV: Nguyễn Thế Hoàng

16

Xây dựng detector nhấp nháy plastic phân tách neutron nhanh/gamma cho nguồn Cf-252

Đề tài thực hiện như sau:

 1. Lắp ráp, xây dựng detector.
 2. Thiết lập hệ đo; điều khiển và ghi nhận

dữ liệu từ detector.

 1. Phân tích dữ liệu để phân tách neutron nhanh từ gamma phông nền.

Kiến thức liên quan đê tài:

 1. Lập trình C++
 2. Làm việc trên hệ điều hành Linux.
 3. Khả năng thực nghiệm.
 4. Đọc hiểu tiếng Anh.

SV: Phan Thanh Xuân

17

TS. Hoàng Thị Kiều Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nghiên cứu độ phẳng liều của bảng detector ion hóa

- Phân tích dữ liệu thực nghiệm nhằm đánh giá khả năng ghi nhận tín hiệu đồng đều của bảng detector ion hóa dùng đo liều xạ trị

- Lập trình và phân tích dữ liệu dùng phần mềm ROOT

18 Nghiên cứu phương pháp xác định phân bố liều 2D từ tín hiệu đầu ra của bảng detector ion hóa

- Tính toán liều chiếu của chùm tia từ dữ liệu đầu ra của detector ion hóa

- Tái tạo phân bố liều hai chiều

- Phân tích dữ liệu và tính liều dùng phần mềm Matlab

19

 TS. Trịnh Hoa Lăng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Áp dụng VMC tính toán năng lượng trạng thái cơ bản của một số hạt nhân nhẹ.

- Có khả năng lập trình

- Đọc hiểu tiếng Anh 

20 Áp dụng kỹ thuật trừ phông SNIP tách đỉnh tán xạ đơn và đa cho phổ tán xạ gamma trên mẫu bê tông.

- Có khả năng lập trình

- Đọc hiểu tiếng Anh

21

 TS. Phan Lê Hoàng Sang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Tính toán các thông số vật lý lò cho lò phản ứng nghiên cứu do quá trình chuyển đổi nhiên liệu 

Nội dung và phương pháp:

- Khảo sát sự thay đổi các thông số vật lý lò do sự chuyển đổi nhiên liệu từ độ làm giàu cao (HEU) thành độ làm giàu thấp (LEU)

- Sử dụng code MCNP5

- Sử dụng code SRAC95

Yêu cầu: đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, biết sử dụng HĐH Linux

22  Thực nghiệm đo chu kỳ bán rã của một số đồng vị phóng xạ

Nội dung và phương pháp:

- Sử dụng phương pháp kích hoạt neutron để tạo ra các đồng vị phóng xạ

- Thực nghiệm xác định chu kỳ bán rã của một số đồng vị phóng xạ như Ag-108, Mn-56,...

Yêu cầu: thích thực nghiệm
23 Xác định thông lượng neutron của nguồn neutron đồng vị Ra-Be

Nội dung và phương pháp:

- Sử dụng phương pháp kích hoạt neutron

- Xác định thông lượng neutron tại các lỗ chiếu

Yêu cầu: thích thực nghiệm, chăm chỉ

24 Khảo sát vị trí nguồn trong thùng hình trụ

Nội dung và phương pháp:

- Khảo sát vị trí nguồn bằng phương pháp quét gamma

- Tái tạo ảnh, xác định vị trí nguồn

Yêu cầu: Nam, có sức khỏe, chăm chỉ, thích thực nghiệm

25

 TS. Trần Nhân Giang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  
 Phát triển thuật toán áp dụng trong phương pháp chụp ảnh tia X và gamma

 - Lập trình

- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

26  Khảo sát sự mất năng lượng của bức xạ trong vật chất

 - Lập trình

- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

27 Phát triển hệ chụp ảnh CT gamma tại BM Vật lý Hạt nhân

- Lập trình

- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

28

 ThS. Nguyễn Duy Thông

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Mô hình hoá hàm phân bố mật độ xác suất của góc tán xạ nhiều lần

Mục đích: nghiên cứu quá trình tán xạ trong vật liệu. Dựa vào các công thức toán học, đưa ra hàm phân bố mật độ xác suất của góc tán xạ nhiều lần.

Yêu cầu: đọc tài liệu tiếng Anh, lập trình C++, ROOT.  
29

 ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

ThS. Vũ Ngọc Tú

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

(Bệnh viện Đa Khoa Kiên Giang)

Nghiên cứu phân bố liều neutron cho gia tốc xạ trị Linac dựa vào mô phỏng Geant4 

Đề tài thực hiện như sau:

- Xây dựng mô hình máy gia tốc Linac trong Gate/Geant4.

- Trích xuất dữ liệu.

- Phân tích dữ liệu về neutron (năng lượng và suất liều) do gia tốc tạo ra.

- Phân tích dữ liệu năng lượng và suất liều của gamma.

Kiến thức liên quan đến đề tài:

- Lập trình C++

- Phần mềm mô phỏng Geant4

- Phần mềm mô phỏng Gate

- Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Sv: Trần Thị Thanh Vinh

30

 ThS. Lê Hoàng Chiến

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Áp dụng phương pháp sóng riêng phần tính tiết diện tán xạ đàn hồi của hệ alpha+hạt nhân 

Yêu cầu: thích lập trình và  tính toán 

SV: Huỳnh Tấn Khoa

31  Tính chu kỳ bán rã alpha của các hạt nhân nặng có dạng không cầu

 Yêu cầu: thích lập trình và  tính toán

SV: Trần Vũ Đông

32

 ThS. Nguyễn Điền Quốc Bảo

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Áp dụng phương pháp Hatree-Fock cho một vài hạt nhân 

- Đọc hiểu tiếng Anh

- Chăm chỉ

33

ThS. Châu Thành Tài

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Tính toán hiệu suất cho hệ đo triệt Compton

Nội dụng:

_ Khảo sát hiệu suất ghi nhận của hệ đo triệt Compton trên viện nghiên cứu hạt nhân.

Phương pháp:

_ Xây dựng và mô phỏng hệ đo thực nghiệm bằng chương trình MCNP hoặc Geant4.

Yêu cầu:

_ Thích lập trình.

_ Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh.

 

SV: Võ Công Phát

34

 ThS. Huỳnh Đình Chương

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Phát triển hệ đo hiện trường sử dụng đầu dò NaI(Tl) để phân tích hàm lượng phóng xạ trong đất hoặc bê tông

- Đề tài tiến hành cả thực nghiệm và mô phỏng. Nội dung công việc khá nhiều.

- Yêu cầu sinh viên chăm chỉ, năng động và có năng lực tự nghiên cứu tốt.

35  Đo hệ số suy giảm tuyến tính của một số vật liệu ứng dụng hệ phổ kế tán xạ Compton.

- Đề tài tiến hành cả thực nghiệm và mô phỏng. Nội dung công việc khá nhiều.

- Yêu cầu sinh viên chăm chỉ, năng động và có năng lực tự nghiên cứu tốt.

36

ThS. Lê Thị Ngọc Trang

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ứng dụng các kỹ thuật gamma tán xạ và truyền qua để xác định mực chất lỏng bên trong thùng chứa, hoặc phát hiện sự ăn mòn trên bề mặt kim loại

- Đề tài tiến hành thực nghiệm.

- Yêu cầu sinh viên chăm chỉ, năng động và có năng lực tự nghiên cứu tốt.

37

ThS. Nguyễn Văn Thắng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Hệ số vận chuyển các nguyên tố từ đất lên cây lúa nước

- Lấy mẫu thực địa, đo hoạt độ các nguyên tố bền và các nguyên tố phóng xạ bằng nhiều phương pháp khác nhau.

- Yêu cầu: siêng năng

38 Canh tác nông nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến hoạt độ 137Cs trong đất mặt

- Đề tài chủ yếu là mô phỏng, có thể kèm thực nghiệm. Tiếp tục phát triển từ 2 nghiên cứu trước đó của nhóm:

‘Time to crop’ for 137Cs in the surface soil and its long-term effects to population based on model assessment

Modelling the mitigation speeds of 137Cs, 90Sr and 131I in the topsoils and assessment of the radiological hazards

- Yêu cầu: Đọc hiểu tài liệu tiếng anh

39

ThS. Trương Hữu Ngân Thy

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Xây dựng quy trình phân tích Cs-137 trong phòng thí nghiệm

Đề tài thực hiện: Thực hiện xử lý mẫu và phân tích trên hệ phổ kế gamma HPGe

Yêu cầu: Thích làm thực nghiệm

40

ThS. Huỳnh Thị Yến Hồng

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Áp dụng mô phỏng Monte Carlo vào quy trình phân tích mẫu trên hệ phổ kế gamma

Áp dụng mô hình mô phỏng đã được xây dựng vào hiệu chỉnh các hiệu ứng của quy trình phân tích mẫu trên hệ phổ kế gamma. Mục tiêu của đề tài hướng đến là cải thiện những hạn chế của quy trình phân tích mẫu: các bước xử lý mẫu, thời gian đo...


Yêu cầu: - Đọc hiểu tài liệu tiếng anh

41

ThS. Huỳnh Nguyễn Phong Thu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Dự đoán sự thay đổi nồng độ phóng xạ radium trong nước hồ

- Thực nghiệm xác định hàm lượng radium bằng hệ thiết bị RAD7/hệ phổ kể alpha. Sử dụng phần mềm mô phỏng sự thay đổi nồng độ phóng

xạ do các tác nhân môi trường.

- Yêu cầu: Chăm chỉ

42

ThS. Nguyễn Thị Trúc Linh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ứng dụng hệ phổ kế huỳnh quang tia X trong xác định hệ số suy giảm tuyến tính của một số vật liệu Yêu cầu: chăm chỉ
43

ThS. Đặng Quang Huy

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

(Bệnh viện Quân Y 175)

Đánh giá sai số xạ trị bệnh nhân bằng công cụ IVIEWGT tại Bệnh viện Quân Y 175

- Chuyên ngành Vật lý y khoa

- Chăm chỉ, biết chút ít về phần mềm, lập trình.

44

Tính đơn vị máy (MU) cho chùm tia photon của máy xạ trị gia tốc.

- Chuyên ngành Vật lý y khoa

- Thích tính toán

45

 TS. Trần Duy Tập

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu polymer làm liều kế đo gamma, electron và neutron.   SV: Phan Thị Quỳnh Nga
46  Nghiên cứu ứng dụng vật liệu làm liều kế đo tia X liều thấp trong y học hạt nhân.  SV: Hoàng Thị Lan
47

ThS. Lê Trương Anh Khoa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

KS. Ngô Trung Nghĩa

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

So sánh việc lập kế hoạch xạ trị ung thư vòm hầu bằng kỹ thuật IMRT và VMAT trên máy gia tốc TrueBeam tại Bệnh viện Ung Bướu Tp.HCM

- Dựa trên những kế hoạch xạ trị vòm hầu bằng kỹ thuật  VMAT, lập thêm những kế hoạch IMRT. So sánh hai kế hoạch để tìm ra ưu điểm, hạn chế của từng kế hoạch. Từ đó kết luận khi nào nên áp dụng kỹ thuật nào …

- Ưu tiên nam, siêng năng.

- Hiểu biết về xạ trị kỹ thuật cao.

- Biết lập kế hoạch xạ trị IMRT, VMAT.

- Đọc được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

- Biết thống kê 

 

SV: Lê Văn Phương

48 Khảo sát quy trình kiểm tra máy gia tốc TrueBeam buổi sáng tại Bệnh viện Ung Bướu Tp.HCM  

- Tìm hiểu quy trình kiểm tra buổi sáng các máy xạ trị gia tốc Truebeam.

- Đánh giá các kết quả, nguyên nhân và cách khắc phục

- Ưu tiên nam, siêng năng

- Hiểu biết về xạ trị kỹ thuật cao.

- Hiểu biết về QA-QC trong xạ trị kỹ thuật cao.

- Đọc được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

- Biết thống kê

 

SV: Lê Huỳnh Sơn

49

ThS. Đặng Thị Minh Tâm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

KS. Trương Hữu Thanh

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Đảm bảo chất lượng kế hoạch xạ trị sử dụng hệ thiết bị EPID của máy gia tốc TrueBeam tại Bệnh viện Ung Bướu Tp.HCM SV: Nguyễn Thị Hoài Thương 
50

ThS. Đặng Thị Minh Tâm

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

KS. Bùi Thị Thúy Nga

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Đảm bảo chất lượng hình ảnh cho hệ thống máy gia tốc xạ trị TrueBeam tại Bệnh viện Ung Bướu Tp.HCM SV: Đỗ Văn Hoàng Nguyên 
51

 

KS. Phan Quốc Uy

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

 

GS. TS. Châu Văn Tạo

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Tìm hiểu thiết bị đảm bảo chất lượng kế hoạch xạ trị Dolphin   SV: Nguyễn Minh Hồng Anh
52

Phan Hữu Thoại

(phanhuuthoai@gmail.com)

 

(BV Đa Khoa Kiên Giang)

Nguyễn Thị Cẩm Thu

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Xây dựng quy trình đánh giá An toàn bức xạ tại Khu Xạ trị BVĐK Kiên Giang

Đề tài thực hiện như sau:

 Đọc, hiểu, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về ATBX trong Xạ trị.

 

-  Đọc, hiểu, áp dụng các văn bản pháp luật VN về ATBX trong Xạ trị.

- Thực hành quy trình Xạ trị ngoài.

- Thực hành khảo sát bức xạ.

-  Xử lý số liệu, so sánh kết quả với các tiêu chuẩn hiện nay.

-  Rút ra kết luận, đưa ra các kiến nghị nếu cần thiết.

 

Yêu cầu:

-     Siêng năng

-     Thực hành tại BVĐK Kiên Giang một thời gian.

-     Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

 

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1