KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - KỸ THUẬT HẠT NHÂN

  • Thầy Cô bộ môn VLHN, kỷ niệm năm 2010
  • Kí kết hợp tác đào tạo nhân lực hạt nhân tháng 1/2014
  • The international school on "Nuclear and Related Analytical Techniques for the Life Sciences" từ 9/12 ~ 13/12/2018

 

1. Kiến thức đại cương

STT

TÊN HỌC PHẦN

1

Vi tích phân 1B

2

Vi tích phân 2B

3

Thực hành Vi tích phân 1B

4

Đại số tuyến tính

5

Xác xuất thống kê

6

Hóa đại cương 1

7

Vật lý đại cương 1 (Cơ nhiệt)

8

Vật lý đại cương 2 (Điện từ - Quang)

9

Vật lý đại cương 3 (Cơ - nhiệt nâng cao)

10

Vật lý hiện đại (Lượng tử - Nguyên tử - Hạt nhân)

11

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân

12

Thực hành Vật lý ĐC

13

Khoa học trái đất

14

Môi trường đại cương

2. Kiến thức cơ sở

STT

TÊN HỌC PHẦN

1

Hàm phức

2

Thực hành vật lý cơ sở

3

Phương pháp tính

4

Các phương pháp toán lý

5

Điện tử cơ bản

6

Cơ lượng tử 1

7

Vật lý hạt nhân

8

Điện động lực

9

Vật lý chất rắn

10

Vật lý thống kê

11

Vật lý nguyên tử

 

3. Kiến thức chuyên ngành

 

STT

TÊN HỌC PHẦN

1

Cơ sở vật lý phóng xạ

2

Kỹ thuật ghi nhận tín hiệu

3

Phân tích thống kê và đánh giá số liệu thực nghiệm

4

Thực tập cơ sở kỹ thuật hạt nhân

5

An toàn bức xạ

6

Ứng dụng tin học và phần mềm chuyên dụng

7

Nguyên lý và ứng dụng của máy gia tốc

8

Ứng dụng kỹ thuật bức xạ trong công nghiệp và kỹ nghệ

9

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong khảo sát đánh giá môi trường và thủy văn

10

Công nghệ lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân

11

Vật lý hạt cơ bản và năng lượng cao

12

Sinh học bức xạ

13

Cơ thể học và sinh lý học

14

Cơ sở vật lý trong xạ trị

15

Cơ sở vật lý trong y học hạt nhân

16

Thiết bị chẩn đoán và xử lý ảnh y khoa

17

Thực tập cơ sở vật lý y khoa

18

Thực tập chuyên đề vật lý y khoa

19

Khóa luận tốt nghiệp

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1